K Marketing Contact

Hongkong
Head office address

(852) 3173 5137
(852) 5499 0660
[email protected]
Room 5, 4/F, Block E, Hop Hing Industrial Building, 702-704 Castle Peak Road, Lai Chi Kok

Cambodia address

(855) 70 721 515
[email protected]
Soleil88, House 3, Sangkat Chaom Chao, Khan Por Sanchey, Phnom Penh, Cambodia

UK Address

(44) 07763591720
[email protected]
Office 29A, 23 Wharf Street, London, SE8 3GG

Zhongshan Address

[email protected]
Room 2405, Zhuxi Chuanggu, No. 152, Shengli Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong