Hong Kong School of Motoring
Online Marketing
21 Jun 2019
Cass
PR & Event
21 Jun 2019

Client

Cass

Belt & Road International Food Expo (HK)
PR & Event, Online Marketing
02 Jul 2019
Baby Kingdom
PR & Event
02 Jul 2019
Bank of China
Branding & Design, Online Marketing
02 Jul 2019
Friend of Earth
Branding & Design, PR & Event
10 Sep 2019
Road Show
Branding & Design, Online Marketing
25 Sep 2019
The Face Magic Haven
Branding & Design, Online Marketing
11 Oct 2019
Hopewell Real Estate Agency Limited
Branding & Design, PR & Event
24 Oct 2019
NWS Holdings Limited
Branding & Design
24 Oct 2019
Naturalia Group Holdings Limited
Online Marketing
24 Oct 2019
Nada Watch
Branding & Design, Online Marketing
24 Oct 2019
KOHLER
Branding & Design
24 Oct 2019

Client

KOHLER

Faxime Moon
Branding & Design
24 Oct 2019
Lai Sun Group
Branding & Design, PR & Event
24 Oct 2019
 Bridgeway Fund Group Limited
Branding & Design, PR & Event
24 Oct 2019
 Vogue Laundry Service Limited
Branding & Design
24 Oct 2019
VeryFOOd Ltd
Branding & Design
24 Oct 2019
Sun Hung Kai Properties
PR & Event
25 Oct 2019
Belle International Holdings Limited
Branding & Design
25 Oct 2019